Dekanat

KNEIPEN BACHELOR MÜNSTER

Das 13. Semester im April 2018!

★ 19 Bars & Kneipen, 2 Clubs, 1 Abschluss ★

 

Bis ganz bald, euer Kneipen Bachelor Team Münster